ร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง พื้นที่ จ.กระบี่
  • 13 พ.ค. 2567
  • 545

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง พื้นที่เกาะหมา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นำทีมโดย ทราย –สิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมีนักดำน้ำจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 คน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวปลูกจิตสำนึกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล  สามารถเก็บขยะทะเลได้ประมาณ 190 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่เป็น ผืนอวนจากการทำประมง ได้ส่งมอบให้ เรือ Railay Eco Tour นำไปบริหารจัดการขยะทะเลต่อไป  และได้ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองพะยูนและช่วยกันดูแลหากพบพะยูนเกยตื้น เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ แจ้งสายด่วนหมายเลข 1362

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง