ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 15 พ.ค. 2567
  • 537

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา จากการสำรวจพบว่า บริเวณบ้านในไร่ ม.2 และ บ้านวังงู ม.8 ของ ต.ตลิ่งชัน และบ้านโคกสัก ม.6 ต.สะกอม พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งเดิม ส่งผลทำให้พื้นที่ชายฝั่งปรากฏเป็นลักษณะหน้าผาทรายสูงชัน ปัจจุบันชายฝั่งเริ่มมีการฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งตามธรรมชาติ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม อ.จะนะ มีการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทางด้านการทำประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของ ต.สะกอม ยังพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเขื่อนหินริมชายฝั่ง เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง และเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง