ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 16 พ.ค. 2567
  • 63

และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง ระบบหาดบางเสร่ (T2B046) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลและสถานการณ์ชายฝั่ง จากการลงพื้นที่ระบบหาดบางเสร่ (T2B046) ความยาวระบบหาด 5.91 กม. พบว่า บริเวณหัวหาด (headland) ที่ต่อกับระบบหาด ร.ร. ชุมพล(T2A045) เป็นหาดหิน หาดทราย มีตะกอนโคลนปนทรายและโคลน พบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในลักษณะของการเอาท่อปูนมาเรียงต่อกันเป็นแนว และยังพบหญ้าทะเล ชนิดหญ้ากุยช่ายทะเล(Halodule uninervis) กระจายอยู่ทั่วหน้าหาด ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง