พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 พ.ค. 2567
  • 529

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายนิกรสันตะโร ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นลอยอยู่กลางทะเล จึงได้นำมาพักไว้ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมสัตวแพทย์ได้ทำการเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 45 ซม. กว้าง 45 ซม. น้ำหนัก 8 กก. ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์  ปกติ(BCS 3/5) อ่อนแรง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมาเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้นก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง