พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 พ.ค. 2567
  • 168

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายชเนศ ชีทอง ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นลอยอยู่กลางทะเล จึงได้นำมาพักไว้ที่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมสัตวแพทย์ได้ทำการเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 38 ซม. กว้าง 36 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก. ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย มีตะไคร่และเพรียงขนาดเล็กจำนวนมากเกาะตามกระดองและใบพาย ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ ผอมเล็กน้อย(BCS 2/5)  อ่อนแรง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง