สำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
  • 16 พ.ค. 2567
  • 534

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ด้วยวิธี Line-transect บริเวณหาดทุ่งคา-หาดน้ำแดง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง อ่าวเพ-หาดสวนสน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง และอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) พบบริเวณชายหาดน้ำแดงจำนวน 2 ตัว และบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจำนวน 1 ตัว วัดขนาดความยาวของกระดองจากการคำนวณด้วยภาพจากโดรนด้วยค่า GSD มีความยาวระหว่าง 50 80 และ 92 เซนติเมตร พะยูน (Dugong; Dugong dugon) บริเวณชายหาดสวนสน จำนวน 1 ตัว วัดขนาดความยาวของลำตัวจากการคำนวณด้วยภาพจากโดรนด้วยค่า GSD มีความยาว 235 เซนติเมตร จากการประเมินพฤติกรรมพบว่า เต่าทะเลและพะยูนสามารถว่ายน้ำ ดำน้ำ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยพฤติกรรมที่พบเป็นการเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล(feeding) และพักผ่อนบริเวณนอกแหล่งหญ้าทะเล(resting) นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนเป็นลักษณะร่องยาวและคดเคี้ยว บริเวณชายหาดน้ำแดง โดยบริเวณแหล่งหญ้าทะเลดังกล่าวประกอบด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง