ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน
  • 18 พ.ค. 2567
  • 522

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะโหลน เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต และเกาะดอกไม้ จ.พังงา โดยวิธีการดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า เกาะโหลนที่ระดับความลึก 5 เมตร มีปะการังสีซีดจาง 20% ปะการังฟอกขาว 10% และปะการังสภาพปกติ 70% เกาะไม้ท่อนด้านตะวันตกที่ระดับความลึก 8 เมตร มีปะการังสีซีดจาง 30% ปะการังฟอกขาว 10% และปะการังสภาพปกติ 60% สำหรับเกาะไม้ท่อนด้านตะวันออกที่ระดับความลึก 5 เมตร มีปะการังสีซีดจาง 50% ปะการังฟอกขาว 30% ปะการังตายจากการฟอกขาว 5% และปะการังสภาพปกติ 15% ส่วนเกาะดอกไม้ที่ระดับความลึก 1-7 เมตร มีปะการังสีซีดจาง 30% ปะการังฟอกขาว 5% และปะการังสภาพปกติ 65% สำหรับระดับความลึกมากกว่า 7 เมตร พบว่าปะการังมีสภาพปกติ โดยส่วนใหญ่ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia spp.) และปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.) ทั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลการฟอกขาวของปะการังด้วยวิธี photo permanent quadrat เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพปะการัง อุณหภูมิน้ำทุกพื้นที่เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส พร้อมติดตั้ง data temperature logger บริเวณเกาะไม้ท่อน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง