ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ตรัง
  • 19 พ.ค. 2567
  • 514

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะยา จ.ตรัง จากการสำรวจด้วยวิธีการดำน้ำลึก ที่ระดับความลึก 2-9 เมตร ผลการสำรวจในภาพรวมพบว่าเกาะยา มีปะการังสีซีดจาง 10% ปะการังฟอกขาว 70% และปะการังสภาพปกติ 20% โดยส่วนใหญ่ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) และปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.) และพบกลุ่มดอกไม้ทะเลฟอกขาวและบางส่วนมีสีซีดจางจนเกือบขาว สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลที่ได้จาก data temperature logger ที่ระดับความลึก 6 เมตร พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.78 ± 0.41 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง