ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ตราด
  • 19 พ.ค. 2567
  • 95

วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จ.ตราด โดยเรือมันใน 04 ซึ่งผลการสำรวจพบหญ้าทะเลจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) การปกคลุมหญ้าทะเลร้อยละ 3 ของพื้นที่ ลักษณะใบของหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อยขาดเหลือเฉพาะโคนใบ พื้นทะเลเป็นทรายปนกรวดปนเปลือกหอยและซากปะการัง คุณภาพภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก 0.5 - 4 เมตร ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ำ 6.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด - ด่าง 8.22 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในดิน และปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล โดยตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง