จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 20 พ.ค. 2567
  • 60

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและทำความสะอาดพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จ.พังงา โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท กล่องและขวดพลาสติก เชือก สายเบ็ด และอวน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง