ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
  • 21 พ.ค. 2567
  • 534

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกิตติชัย ตันประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธาน ณ คลองหมื่นหาญ หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ในการนี้ได้สนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น เพื่อใช้ปลูกป่าชายเลนตามโครงการดังกล่าว มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง