พบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก พื้นที่ จ.กระบี่
  • 22 พ.ค. 2567
  • 523

วันที่ 21พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมสนธิกำลังออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีผู้บุกรุกพบเห็นชาวบ้านหลายครอบครัวเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่  ท้องที่บ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6-1-20 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพน และป่ากลาเสน้อย และอยู่ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2530 22 ส.ค. 2543 และ 17 ต.ค. 2543 ไม่พบตัวผู้กระทำผิด จึงได้มอบหมายให้นายทศพร เอ่งฉ้วน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศอปล.18 รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทรายขาว คดีอาญาที่ 93/2567 ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.45 น. ลว. 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง