อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง
  • 23 พ.ค. 2567
  • 59

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีเหตุการณ์ประจำวันพอสรุปได้ ดังนี้
       1. มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 162 คน รถยนต์รวม 41 คัน รถจักรยานยนต์ 12 คัน
       2. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ข้อมูลวิชาการ เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำแก่นักท่องเที่ยว โดยเคร่งครัด 
       3. เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง