ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 พ.ค. 2567
  • 499

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.เกาะเพชร ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย มีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ Elastocoast และเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง และปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่งที่ชำรุด บริเวณพื้นที่ ม.6 ต.เกาะเพชร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ ม.5 ต.หน้าสตน ที่ได้มีการติดตั้งรั้วดักทราย ( Sand Fence) พบว่า ด้านหลังรั้วดักทรายมีทรายเพิ่มตลอดแนวพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง