ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 25 พ.ค. 2567
  • 522

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ออกปฏิบัติงานติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านปากคลอง-เกาะผี จ.ตรัง โดยวิธี วาง Line transect ครอบคลุมพื้นที่สำรวจ 1,518 ไร่ ผลการสำรวจเบื้องต้นสถานภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง พบหญ้าทะเล 7 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis),หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides), หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii), หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii), หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata), และหญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) , หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าเงาแคระ และหญ้าใบมะกรูด สำหรับหญ้าคาทะเลยังคงมีสภาพไม่สมบูรณ์ใบขาดสั้น ปลายใบแห้ง ราก เหง้าใต้ดินบางส่วนเปื่อย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายและทรายปนโคลน อุณหภูมิบริเวณพื้นดินแหล่งหญ้าทะเลมีค่า 32-33 องศาเซลเซียส สัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล คือดาวทรายและกลุ่มดอกไม้ทะเล  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง