เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร
  • 25 พ.ค. 2567
  • 61

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดท่องเที่ยว จำนวน 2 สถานี ได้แก่ อ่าวหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณอ่าวทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยใช้เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น พบตัวอย่างแมงกะพรุนในกลุ่ม Scyphozoa 1 ชนิด จำนวน 1 ตัว ได้แก่ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora spp.) บริเวณอ่าวหัวหิน ซึ่งได้ประสานกับเครือข่ายแมงกะพรุนพิษและชาวประมงในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตือนภัยกับนักท่องเที่ยวและชาวประมงในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง