ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล พื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
  • 25 พ.ค. 2567
  • 63

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่แนวชายฝั่ง จ.สงขลา และแนวจากฝั่งถึงเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัด ดังนี้ แนวชายฝั่ง จ.สงขลา ความลึก 6.0-9.0 m  อุณหภูมิ 31-32 °C  ความเค็ม 31.5-32 ppt ออกซิเจนละลาย 6.0-7.0 mg/l แนวตั้งฉากจากฝั่ง ถึงเกาะกระ  ความลึก 11-32 m  อุณหภูมิ 30-31.5 °C ความเค็ม 32-33 ppt  ออกซิเจนละลาย 6.85-7.95 mg/l ต.ย.น้ำสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C นำวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง