ร่วมกิจกรรม รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติ พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 27 พ.ค. 2567
  • 513

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับชมรมดำน้ำสมิหลา เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ณ บริเวณเกาะเญอลาปี (เกาะลอปี่) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บขยะที่ปกคลุมแนวปะการังและสำรวจปะการังฟอกขาว ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 50 กก. ส่วนมากเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำประมง (เชือกอวน) โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดนำกลับมาที่ฝั่ง ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง