ชันสูตรซากวาฬเกยตื้น พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 27 พ.ค. 2567
  • 524

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน รายงานผลการชันสูตรซากวาฬ เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พบซากวาฬลอยใกล้จุดท่องเที่ยวสะพานแดง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเจ้าหน้าที่ ศวทบ. ตรวจสอบพบเป็นวาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) ไม่ทราบเพศ โตเต็มวัย ความยาว 9.6 เมตร (ไม่รวมส่วนหางที่ขาดหายไป) น้ำหนักประมาณ 8 ตัน  
        เจ้าหน้าที่ ศวทบ. พร้อมด้วย สทช.8 ร่วมดำเนินการชันสูตรซาก เก็บตัวอย่างและจัดการซาก โดย มีผลการชันสูตรดังนี้ 
 - สภาพซากเน่ามาก 
 - ส่วนหางหายไป ผิวหนังหลุดลอก กะโหลกกรามล่าง และกระดูกซี่โครงโผล่ยื่น
- ช่องอก ช่องท้องแตกออก ไม่พบอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์
        สรุปสาเหตุการตาย ไม่ทราบสาเหตุการตายเนื่องจากสภาพซากเน่ามากและอวัยวะภายในหายไป ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างพันธุกรรม กะโหลก กรามล่าง และกระดูกซี่โครงซี่แรก เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง