พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 27 พ.ค. 2567
  • 513

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ ศวอบ. จึงเข้าตรวจร่างกายพบว่าเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ขนาดกระดองยาว 32.5 เซนติเมตร กระดองกว้าง 30.5 เซนติเมตร  น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม วัยเด็ก ยังไม่ทราบเพศ ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม มีสภาพอ่อนแรง ไม่พบบาดแผลรุนแรงภายนอก จึงทำการขนย้ายไปยังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. เพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด  รักษาและอนุบาลก่อนปล่อยกลับทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง