สำรวจแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 28 พ.ค. 2567
  • 500

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น  พร้อมนับจำนวนไม้ไผ่ ตามบริเวณจุดพิกัดที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งกำหนด โดยมีระยะห่างแต่ละจุด 100 เมตร ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลนในพื้นที่ จ.ปัตตานี ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ระยะทาง 3,700 เมตร ณ บริเวณ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในหาดเทพา - แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบว่า แนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง