ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน พื้นที่ จ.กระบี่
  • 28 พ.ค. 2567
  • 506

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.กระบี่ (ศรชล.3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ (กอ.รมน.) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (บก ปทส) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมือง จ.กระบี่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองประสงค์ ได้ร่วมสนธิกำลังออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่มีการร้องเรียนจากแหล่งข่าวในพื้นที่ โดยตรวจพบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน 1 แปลง ท้องที่บ้านคลองกำ หมู่ที่ 3 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ เนื้อที่ 2-1-91 ไร่ พื้นที่บุกรุกอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลองทั้งแปลง ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในที่เกิดเหตุ จึงได้มอบหมายให้นายดวง  เด่นยุกต์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศบปล.จังหวัดกระบี่ รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ คดีอาญาที่ 409/2567 ปจว.ข้อ 6 เวลา 14.56 น. ลว. 27 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง