รวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล พื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน
  • 29 พ.ค. 2567
  • 511

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จ.พังงา และ อ่าวภูเก็ต แหลมพันวา เกาะโหลน และอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต รวม 5 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณ 1.อ่าวภูเก็ต - เกาะตะเภา 2.แหลมพันวา - เกาะเฮ 3.อ่าวฉลอง - เกาะบอน จ.ภูเก็ต จำนวน 3 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าบริเวณเกาะเฮจำนวนมาก ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง