ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 30 พ.ค. 2567
  • 493

วันที่ 29 พฤษภาคม กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่าบริเวณด้านทิศเหนือของปลายแหลมตะลุมพุกมีลักษณะปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกทางธรณีสัณฐานว่า สันดอนจะงอย (sand spit) เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบเหมือนกับแหลมงอกยื่นยาวจากชายฝั่งออกไปในทะเล จากการสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม พบว่า ทางด้านติดตะวันตกของปลายแหลมเป็นอ่าวปากพนัง มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดโคลน/หาดเลน มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวปากพนัง สถานภาพชายฝั่งมีแนวโน้มการสะสมตัวของตะกอนในลักษณะของเลนงอก ซึ่งเหมาะต่อการขยายตัวของพืชพันธุ์ป่าชายเลน ไม่พบพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง และทางด้านทิศตะวันออกของปลายแหลม มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย มีตะกอนทรายเข้ามาสะสมตัวบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก ทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น พร้อมทั้งสถานภาพชายฝั่งมีแนวโน้มการสะสมตัวของตะกอนทรายเพื่อพัฒนาการเป็นเนินทรายชายฝั่งขนานกับสันดอนจะงอยบริเวณพื้นที่ปลายแหลม มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้ง ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งหาดแหลมตะลุมพุกยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสภานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง