ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 30 พ.ค. 2567
  • 497

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติงานสำรวจแนวปะการัง บริเวณอ่าวทือฝั่งด้านตะวันออกของเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต พื้นที่สำรวจประมาณ 1 ไร่ พบกลุ่มปะการังโขดและเขากวาง เริ่มเปลี่ยนสีและมีการฟอกขาว ประมาณ 80% ของพื้นที่ ที่ระดับความลึก 3.5-6 เมตร  ซึ่งจะรายงานให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเรือและกล้องถ่ายภาพได้น้ำจากกลุ่มจิตอาสาเป็นอย่างดี 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง