ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.กระบี่
  • 31 พ.ค. 2567
  • 494

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะกา และเกาะศรีบอยา จ.กระบี่ จากการสำรวจด้วยวิธีการดำน้ำลึก ที่ระดับความลึก 3-5 เมตร ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าเกาะกาและเกาะศรีบอยา มีปะการังสีซีดจาง 5% ปะการังฟอกขาว 85% และปะการังตาย 10% ชนิดปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ขณะเดียวกันในพื้นที่ยังพบปะการังถูกสาหร่ายปกคลุมบางส่วน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที พีเอช 8.02 พร้อมทั้งติดตั้ง data temperature logger เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล เมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 พบว่าอยู่ในระดับ “Bleaching 1” ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “Alert Level 2” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง