ติดตามการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 31 พ.ค. 2567
  • 498

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 กรมทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ติดตามการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน พื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีร้านดำน้ำภาคเอกชนดำเนินงานร่วมกับกรม ทช. ในปี 2566 จำนวน 7 ร้าน ดำเนินการปลูกฟื้นฟูปะการังบนโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีต ชนิดปะการังที่ปลูก ส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง และปะการังโขด  ขนาดปะการัง ตั้งแต่ 5 ซม.ขึ้นไป อัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 70  พบสัตว์เกาะติดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันที่เข้ามาอาศัยและหากินในบริเวณพื้นที่แปลงปลูก อาทิ ปลิงทะเล ทากเปลือย หนอนท่อ กุ้ง ปูเสฉวน หอยสองฝา หอยฝาเดียว ดาวทะเล เม่นทะเล เป็นต้น และกลุ่มปลาที่พบ อาทิ ปลากล้วย ปลาสลิดหิน ปลาสลิดทะเล ปลานกขุนทอง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาอกดูดเม่น ปลากระบอก ปลาแพะ ปลาปักเป้า ปลาวัว เป็นต้น  ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง