ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรณีพบน้ำเสีย พื้นที่ จ.ระยอง
  • 31 พ.ค. 2567
  • 506

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับการประสานจากคุณรณรงค์ ท้วมเจริญ แจ้งพบน้ำเสียบริเวณหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ทำการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่าพบน้ำเป็นสีดำไหลลงสู่ทะเลตั้งแต่ช่วงฝนตกหนัก ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจเบื้องต้น พบน้ำสีดำบริเวณปากคลองหัวรถและคลองน้ำหว้าไหลลงมาบริเวณชายหาดแม่รำพึง  มีกลิ่นเหม็น ไม่พบสัตว์น้ำตาย ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเล พบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 6.57-8.15 อุณหภูมิ 32.0-34.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 0.2-29.6 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 0.95-6.84 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณปากคลองต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าเป็นน้ำเสียที่ไหลลงทะเลซึ่งมาจากการทับถมของซากพืชตามธรรมชาติ เมื่อมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในคลองสูงขึ้นและพัดลงสู่ชายหาด สำหรับคุณภาพน้ำประเภทสารอาหารจะรายงานผลวิเคราะห์ให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง