ย้ายปลูกปะการัง พื้นที่ จ.กระบี่
  • 2 มิ.ย. 2567
  • 808

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง และเครือข่ายอาสาสมัครร้านดำน้ำบนเกาะพีพี ร่วมกันดำเนินการย้ายปะการังจากแปลงอนุบาลบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จ.กระบี่ ซึ่งร้านดำน้ำในพื้นที่นำโดย Mr. Andrew Hewett ได้ร่วมกันกับเครือข่ายนักดำน้ำในพื้นที่ อนุบาลปะการังมาเป็นระยะเวลา 2 ปี จนมีขนาดเหมาะสมพร้อมย้ายปลูก จำนวน 480 โคโลนี โดยย้ายปลูกที่ระดับน้ำลึกใกล้แปลงอนุบาลเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสรอดจากการฟอกขาว ปะการังที่ได้รับการอนุบาลคือปะการังเขากวาง ซึ่งพบการฟอกขาวน้อยกว่า 5% สำหรับปะการังในธรรมชาติที่อยู่โดยรอบพบการฟอกขาว 70-80% ของพื้นที่ ค่าอุณหภูมิน้ำทะเล 32 องศาเซลเซียส และปะการังที่ย้ายปลูกวันนี้ศูนย์วิจัยฯ จะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำบนเกาะพีพี ติดตามผลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกิ่งพันธุ์ปะการังต่อไป การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการฯ กอท. เป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง