ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 3 มิ.ย. 2567
  • 706

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.67(2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 27 ชุด บริเวณพิกัด N 13.28.36 E 100.15.38 ได้ดำเนินการส่งของกลางที่ สภ.ย่อยท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 09.45 น. ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง