ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พื้นที่ จ.พังงา
  • 4 มิ.ย. 2567
  • 639

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมปลูกต้นไม้ชนิดต้นตะเคียนทอง จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณวัดบางครั่ง ม.3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา มีหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน โดยมีนายกิตติพงษ์  มณีศรี นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง