พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณแพหอยบางพระ หาดวอนนภา วงเวียนบางแสนถึงแหลมแท่น และอ่างศิลา จ.ชลบุรี
  • 5 มิ.ย. 2567
  • 679

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับการประสานจาก ผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ แจ้งพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณแพหอยบางพระ จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง 5 สถานี ได้แก่ อ่างศิลา แหลมแท่น (S2) หาดวอนนภา แพหอยบางพระ (จุดแจ้งเหตุ) และเกาะลอย โดยผลสำรวจเบื้องต้น พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณแพหอยบางพระ (จุดแจ้งเหตุ) หาดวอนนภา วงเวียนบางแสนถึงแหลมแท่น (S2) และอ่างศิลา ส่วนบริเวณเกาะลอย สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.13-8.23 อุณหภูมิ 31.9-33.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 26.3-31.6 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 0.20-6.85 กรัมต่อลิตร ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณแหลมแท่น (S2) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 และ 5 เพื่อการนันทนาการ และเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ ซึ่งสาเหตุจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และยังทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบ่อยครั้งบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง