ทช.ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณคลองบ่อตะเคียน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • 5 มิ.ย. 2567
  • 701

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) ลงพื้นที่จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณคลองบ่อตะเคียน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและทำการคัดแยก  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล  ICC Data Card โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1.ขวดพลาสติก 
2.ขยะอินทรีย์
3.โฟม
4.ถุงพลาสติก
5.ขวดแก้ว
รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 891  กิโลกรัม ขยะที่จัดเก็บได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล 
ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง