พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 6 มิ.ย. 2567
  • 683

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน รายงานผลการจัดการซากเต่าทะเลเกยตื้นซึ่งได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมเดอะ สุรินทร์ ว่าพบซากเต่าตนุเกยตื้น บริเวณหน้าหาดโรงแรมเดอะ สุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) เพศผู้ ช่วงวัยรุ่น ขนาดกระดองยาว 48.5 เซนติเมตร กระดองกว้าง 47 เซนติเมตร น้ำหนัก 7 กิโลกรัม สภาพซากเริ่มเน่า จากการตรวจสภาพซากไม่พบบาดแผลภายนอก  ภายในทางเดินอาหารพบอาหารเป็นปูทะเลซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติและพบขยะอัดแน่นอยู่ในลำไส้เป็นขยะจำพวกเชือกไนล่อน พลาสติกบาง และพลาสติกแข็ง ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง