พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.พังงา
  • 6 มิ.ย. 2567
  • 678

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน รายงานผลการจัดการซากเต่าทะเลเกยตื้นซึ่งได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2567 พบเป็นซากเต่าตนุเกยตื้น บริเวณชายหาดบ้านเขาปิหลาย  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จากการตรวจสอบพบเป็นซากเต่าตนุ (Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ช่วงวัยรุ่น ขนาดกระดองกว้าง 53 ซม. กระดองยาว 49 ซม. น้ำหนัก 7.2 กก. สภาพซากเน่ามาก พบขยะในลำไส้ เป็นขยะจำพวกพลาสติกบาง จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งไม่ใช่สาหตุของการเสียชีวิต อวัยวะภายในมีสภาพเน่ามากจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง