พบเต่าทะเลพันรัดอวนขยะ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 8 มิ.ย. 2567
  • 626

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากนายวินัย ตระการกิจ ว่าพบเต่าทะเลพันรัดกับกองขยะทะเลประเภทเศษอวน บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต จึงช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการนำเต่าที่พันรัดออกจากกองขยะ ตรวจสอบสภาพพบว่าเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ ช่วงวัยเด็ก ขนาดกระดองกว้าง 31 เซนติเมตร กระดองยาว 35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม สภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบบาดแผลภายนอก ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี (BCS 3/5) จากนั้นจึงรีบนำเต่าทะเลเกยตื้นดังกล่าวปล่อยกลับคืนสู่ทะเล ณ บริเวณที่เกยตื้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง