ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 8 มิ.ย. 2567
  • 653

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมRTK GNSS Network โดยรั้วดักทรายมีความยาว 570 เมตร ปักรูปแบบซิกแซก ใช้ไม้สนความยาว 3 เมตร ปักลึกลงไป 2 เมตร โผล่พ้นทราย 1 เมตร (ดำเนินการติดตั้งในปี พ.ศ. 2565) มีแนวสำรวจทั้งหมด 21 แนว ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 1,000 เมตร เป็นการสำรวจในช่วงหลังฤดูมรสุม ผลสำรวจพบว่า มีตะกอนทรายสะสมตัวบริเวณด้านหน้าและด้านหลังรั้ว เฉลี่ยสูงสุดประมาณ 0.46 เมตร มีพืชชายหาดขึ้นปกคลุมเนินทรายบางส่วน แต่รั้วดักทรายบริเวณใกล้กับโครงสร้างแข็ง เกิดการชำรุดเสียหายจากการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้าง (End effect) หลุดหายไประยะตามแนวชายฝั่ง 230 เมตร มีแนวรั้วล้มเอียง 115 เมตร คงเหลือแนวรั้วที่มีสภาพดี 225 เมตร จากความยาวรวม 570 เมตร และรั้วมีร่องรอยของปลวกทำลายผิวและเนื้อไม้  เบื้องต้นสรุปได้ว่าแนวรั้วดักทรายส่วนที่ติดตั้งใกล้กับโครงสร้างแข็ง และรั้วดักทรายที่มีสภาพเอนเอียงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลง มีตะกอนทรายสะสมตัวลดลง 0.24 เมตร เมื่อเปรียบกับการสำรวจเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการติดตั้งรั้วดักทราย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง