สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 8 มิ.ย. 2567
  • 547

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานีสำรวจประจำทุกปี ได้แก่ แหลมโพธิ์บน แหลมโพธิ์ล่าง และหน้าพลับพลา พื้นที่รวม 1,840 ไร่ พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบพาย มีหญ้าใบมะกรูดเป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี มีรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนเป็นบริเวณกว้างในแปลงหน้าพลับพลา พร้อมสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง พบสัตว์น้ำทั้งสิ้น 19 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มปลา 16 ชนิด และกลุ่มกุ้ง 3 ชนิด  มีปลาแป้นกระโดงจุดเป็นชนิดเด่น สำรวจด้วยเครื่องมืออวนลอยติดตา พบสัตว์น้ำทั้งสิ้น 13 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มปลา 9 ชนิด  ปู 3 ชนิด และกลุ่มกุ้ง 1 ชนิด มีปูม้าเป็นชนิดเด่น คุณภาพน้ำทั่วไป ความเค็ม 30 พีพีที อุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.67 ความลึก 0.4-1 เมตร ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างหญ้าทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์ DNA ในห้องปฏิบัติการต่อไปด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง