สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะหมา จ.กระบี่
  • 9 มิ.ย. 2567
  • 478

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะหมา จังหวัดกระบี่ ในพื้นที่สำรวจประมาณ 77 ไร่ ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังดอกกะหล่ำ และปะการังโขด ตัวอ่อนปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ และปะการังรังผึ้ง  กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง และปลาสลิดหินยักษ์หางแฉก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่น ได้แก่ เม่นดำหนามสั้น หอยมือเสือชนิดTridacna squamosa และเม่นวงแหวนขาว ทั้งนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พบการฟอกขาว 80 % สภาพปกติ 10% และตายจากการฟอกขาว 10% ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังรังผึ้ง ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังโขด และกลุ่มปะการังดอกเห็ด โดยปะการังสีน้ำเงินบางส่วนเริ่มตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายปกคลุม ความลึกน้ำทะเล 2-7 เมตร ความเป็นกรด-ด่าง 8.5  ความเค็ม 31.23 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.50  มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ  31.93 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ศวอล.จะดำเนินการสำรวจติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง