ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่แนวชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
  • 9 มิ.ย. 2567
  • 477

วันที่ 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายน และ 4-8 มิถุนายน 2567  กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนฯ พื้นที่แนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ไม่พบวัตถุที่ลอยน้ำ ไม่พบน้ำมันและไขมันลอยบริเวณผิวน้ำที่เก็บตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ ความลึก 2-17 m  อุณหภูมิ 31.3-34.5 °C ความเค็ม 25-33 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 7.50-8.43 ออกซิเจนละลาย 5.50-7.78 mg/l ตัวอย่างน้ำสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เก็บรักษาตัวอย่างโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C ตัวอย่างวิเคราะห์ TPH รักษาสภาพตัวอย่างโดยเติม hexane นำกลับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง