ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลและมีฟอง บริเวณปากคลองน้ำหู อ.เมือง จ.ระยอง
  • 9 มิ.ย. 2567
  • 482

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลและมีฟอง บริเวณปากคลองน้ำหู อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ ทราบว่าบริเวณปากคลองมีฟองสีขาว ไม่มีกลิ่น และพบปลาลอยหัว ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น บริเวณปากคลองและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 4 สถานี (KH1-4) พบว่าสภาพน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ ไม่พบสัตว์น้ำตาย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.01-8.51 อุณหภูมิ 32.3-33.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28.0-29.0 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 6.36-7.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 6 สำหรับเขตชุมชน ยกเว้นค่าความเป็นกรดและด่างบริเวณสถานี KH1 โดยผลการวิเคราะห์จะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง