ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 10 มิ.ย. 2567
  • 524

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ชายหาดบ้านบ่ออิฐ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153)  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง หลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand Fence) ความยาวตามแนวชายฝั่ง 269 เมตร รูปแบบก้างปลา ใช้ไม้สนความยาว 3 เมตร ปักลึงลงไป 2 เมตร โผล่พ้นทราย 1 เมตร (ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2565) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายหาด (Beach Profile) ด้วยระบบ RTK GNSS Network มีแนวสำรวจทั้งหมด 14 แนว ซึ่งเป็นการสำรวจหลังฤดูมรสุม ผลการสำรวจพบว่า รั้วดักทรายได้รับความเสียหายจากเพรียงทะเลและคลื่นมรสุม ทั้งบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวรั้ว ซึ่งรั้วที่หักเสียหายกับรั้วที่เหลืออยู่ยังมีประสิทธิภาพในการดักทราย โดยมีตะกอนทรายสะสมตัวเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.87 เมตร ลดลง 0.18 เมตร เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ปัจจุบันอายุการใช้งานของไม้ได้ลดลงพบว่ามีแนวรั้วดักทรายเหลืออยู่ 70 เมตร หักเสียหายไป 199 เมตร ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการติดตั้งรั้วดักทราย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง