ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ตรัง
  • 11 มิ.ย. 2567
  • 572

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะยา จ.ตรัง จากการสำรวจด้วยวิธีการดำน้ำลึก ที่ระดับความลึก 5-7 เมตร ผลการสำรวจในภาพรวมพบว่า เกาะยา มีปะการังสีซีดจาง 10% ปะการัง ฟอกขาว 70% และปะการังสภาพปกติ 20% โดยส่วนใหญ่ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.) และปะการังลายลูกฟูก (Pachyseris rugosa) และพบกลุ่มดอกไม้ทะเลฟอกขาว สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลที่ได้จาก data temperature logger ที่ระดับความลึก 6 เมตร พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.31 ± 0.22 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง