ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 11 มิ.ย. 2567
  • 468

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาวชายฝั่งระยะทางรวมประมาณ 16.33 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง เขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัวที รอดักทรายรูปตัวไอ และเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำที่มีสภาพชำรุด ตลอดแนวชายฝั่งพบการสะสมของตะกอนทรายบริเวณด้านหลังของเขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่งในบางช่วงของโครงสร้าง นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหน้าโกฏิ ม.10 ต.ขนาบนาก พบพื้นที่ที่เป็นหาดทรายมีสถานภาพสมดุล ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่ชายหาด ระยะทางประมาณ 500 ม. ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง