ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 11 มิ.ย. 2567
  • 470

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ชายหาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153) เพื่อติดตามโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 600 เมตร จากผลกระทบของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำเทพา (Jetty) และการเลี้ยวเบนของคลื่นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้าง(End effect) ของแนวเขตที่ดินและที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันระยะห่างระหว่างถนน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายหาดใหญ่ - ยะหริ่ง) กับแนวชายฝั่ง เหลือ 24.22 เมตร  และระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับแนวชายฝั่ง เหลือ 12.85 เมตร ในแนวตั้งฉากกับชายฝั่ง ทั้งนี้ กองอนุรักษ์กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งผลกระทบจากโครงสร้างในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง