ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 12 มิ.ย. 2567
  • 608

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ชายหาดบ้านนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทางในการสำรวจตามแนวชายฝั่ง 2,000 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153) เพื่อติดตามโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) 1 คู่ ตัวยาวสุดมีความยาวประมาณ 448 เมตร เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwaters) ขนาดความยาว 60 เมตร จำนวน 4 ตัว กับขนาดความยาว 230 เมตร จำนวน 4 ตัว โดยด้านหลังมีเขื่อนหินเรียง (Revetment) ระยะทางประมาณ 1,377.58 เมตร และกำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง (Seawall) ระยะทางประมาณ 163.90 เมตร ปัจจุบันพบการแตกร้าวของกำแพงกันคลื่นบางส่วนชิ้นส่วนหลุดล่วงตามไหล่ทางถนน สภาพโครงสร้างทั้งหมดยังใช้งานได้ โดยพื้นที่ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงตะกอนทรายในระบบ (Longshore current) ถูกกีดขวางและถูกทับถมอยู่ด้านทิศใต้ของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) ส่วนด้านทิศเหนือที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสมดุลตะกอนทรายทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณถนนที่มีเขื่อนหินเรียงกับกำแพงกันคลื่นติดแนวถนน ในช่วงปลอดฤดูมรสุมระดับน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ในระดับเดียวกับฐานของแนวโครงสร้าง ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งผลกระทบจากโครงสร้างในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง