พบซากโลมาเกยตื้น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
  • 13 มิ.ย. 2567
  • 585

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากคุณนิสา โพธุง เรื่องพบซากโลมาเกยตื้นใต้ที่พักอาศัย ชายฝั่ง ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบพบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin : Orcaella brevirostris) เพศผู้ วัยรุ่น ความยาว 196 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สภาพซากเน่ามากชันสูตรพบผิวหนังหลุดลอกทั่วทั้งลำตัว การสะสมไขมันใต้ผิวหนังอยู่ในเกณฑ์ดี มีความหนา 2.3 เซนติเมตร ไม่พบอาหาร หรือสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ไม่พบปรสิตในกระดูกหู อวัยวะภายใน ตับ ไต ม้าม ลำไส้ ระบบสืบพันธุ์ หายไปทั้งหมด สรุปสาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากสภาพซากเน่ามาก และไม่พบรอยโรคที่อาจเป็นสาเหตุการตายในอวัยวะที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ชีววิทยา วงจรชีวิต และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง