พบคนตกปลาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 13 มิ.ย. 2567
  • 587

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ พบคนมาตกปลาในเขตศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปฐมพงศ์ คำอ่อน  อายุ 20 ปี  สัญชาติไทย และ (2) MR. THAN MYINT OO อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ขณะทำการจับกุมทั้งสองได้ตกปลาด้วยเครื่องมือเบ็ดตกปลา บริเวณหัวแหลมของศูนย์ฯ  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ  ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประกอบกับ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 56, 172 บทกำหนดโทษตามมาตรา 138 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรวิชิต จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 5 เวลา 14.27 น. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง