ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 15 มิ.ย. 2567
  • 574

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร น้ำทะเลลึก 1-6 เมตร อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ทิศเหนือจนถึงทิศตะวันตก ปะการังปกติ 15% สีซีดจาง 15% ปะการังฟอกขาว 40% ตายจากฟอกขาว 30% ทิศตะวันออกพบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 40% ปะการังฟอกขาว 40% ตายจากฟอกขาว 10% ทิศใต้พบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 10% ปะการังฟอกขาว 60% ตายจากฟอกขาว 20% ปะการังที่พบได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางโต๊ะ ปะการังช่องเล็ก ปะการังวงแหวน ปะการังช่องดาว ปะการังโขด ปะการังสมองร่องยาว ปะการังจาน ปะการังดาวใหญ่ ปะการังลายดอกไม้ ปะการังช่องเล็ก ส่วนในแปลงสาธิตและอนุบาลพบว่าปะการังเขากวาง สีซีดจาง 10% ปะการังฟอกขาว 60% ปะการังตายจากฟอกขาว 30% นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตแสดงอาการฟอกขาว เช่น หอยมือเสือ ทั้งนี้ได้ติดตั้ง Data logger เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง