ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.พังงา
  • 17 มิ.ย. 2567
  • 130

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานภาพชายฝั่งและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระบบหาดท้ายเหมือง (T7E201) บริเวณหน้าวัดท่าไทร  ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พิกัด 47P 418280 lll 923628 ลักษณะ​เป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นหาดหิน เม็ดทรายละเอียด​สีน้ำ​ตาล​อ่อน​ มีพรรณไม้ชายหาด เช่น ต้นสนทะเล, ต้นเตยทะเล, และผักบุ้งทะเล  น้ำทะเลใส กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตรา​กระทบ​ฝั่ง 6 ครั้ง/นาที ชายหาดมีความลาดชัน 4 องศา สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส เมฆปกคลุม 5%  ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย บริเวณที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วดักทราย (sand fence) มีทรายมาทับถมหลังแนวรั้วดักทรายเพิ่มมากขึ้น โดยหัวไม้โผล่พ้นพื้นยาวสุดไม่เกิน 20 ซม. การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นศาสนสถาน​ สถานที่​ท่องเที่ยว​พักผ่อน​หย่อน​ใจ ทำประมงพื้นบ้าน พบนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 5 คน ไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานสถาณภาพชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง